Насамперед, я прошу вибачення за неможливість в рамках цього сайту, з науковою точністю викласти цей популярний матеріал. Тому наміром зробити це являється бажання розповісти простими словами про гармонію Тіла і Душі, з Богом.

Метаболізм – обмін речовин і енергії в живих істотах.

Соціотип – тип інформаційного метаболізму людини. Це поняття розглянемо для класифікації людей в суспільстві. По цій класифікації ми маємо 16 різних Типів Інформаційного Метаболізму (ТІМ) людей.

Доповнююча Пара – двоє людей з різними ТІМ, які гармонійно доповнюють один одного. Сильні сторони однієї людини являються слабкими сторонами іншої, тому при доброзичливому спілкуванні та взаємодії вони створюють тривалі і гармонійні стосунки.

Квадра – четверо людей, або дві Доповнюючі Пари які мають однаковий світогляд.

Соціон – 16 людей, або чотири квадри, або вісім різних Доповнюючих Пар. Це така модель, яка відображає рух інформації при спілкуванні та взаємодії людей у суспільстві.

Психологічна Функція– відома форма психічної діяльності, яка не змінюється при різних обставинах. Існує чотири основних психологічних функції, іще є п’ята складна (трансцендентна). Основні функції – це наші знання і вміння. Трансцендентна функція – це наше творіння вірування, Іскра Божа кожної людини.

Логіка – основна психологічна функція, яка діє за власними законами і приводить думки у розумний зв’язок.

Етика – основна психологічна функція, яка суб’єктивно оцінює стан свідомості, для того щоб цей стан прийняти або не прийняти.

Раціональність – розумність, або у відповідності з розумом. Логіка і Етика являються раціональними функціями.

Сенсорика – основна психологічна функція, яка дає людині сприймання і усвідомлення фізичного подразнення від органів чуттів. Сенсорика особливо характерна для природи дитини і примітивної людини.

Інтуїція – основна психологічна функція, яка дає людині сприймання несвідомим шляхом безпосередньо і цілісно. Інтуїція характерна для інфантильної та первісної психології.

Ірраціональність – нерозумність, або таке що на розумі базуватися не може. Сенсорика і Інтуїція являються ірраціональними функціями.

Екстравертованість – направленість психічної енергії (психічного процесу) назовні. Звичний стан проявлення інтересу людини до інших суб’єктів і об’єктів.

Інтровертованість – направленість психічної енергії (психічного процесу) всередину. Звичний стан людини не направляти інтерес на інші суб’єкти і об’єкти.

Трансцендентність – творча психологічна функція, яка об’єднує всі основні психологічні функції і виходить за їхні межі. Трансцендентність усвідомлюється в стані трансу шляхом дії вірування в Єдине явне і неявне, свідоме і несвідоме, все видиме і невидиме, існуюче до початку часу.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!